Kedy je potrebný špecializovaný softvér

KEDY JE POTREBA ŠPECIALIZOVANÝ SOFTVÉR PRE POTLAČ KARIET?

 

Väčšina užívateľov kartových tlačiarní investuje do nákupu tlačového zariadenia najmä kvôli zabezpečeniu tlače identifikačných kariet v okamihu potreby, bez čakania. Moderné kartové tlačiarne sa samozrejme inštalujú pomocou dodávaných ovládačov a tlač obrázkov na kartu môže sprostredkovať samotný operačný systém. Zdalo by sa, že teda žiadny ďalší softvér nie je potrebné. Neplatí to ale vždy.

Návrh karty a editácia tlačových dát

Špecializovaný tlačový softvér umožní navrhnutie rôznych grafických predlôh s možnosťou ich ďalšej editácie. Zvlášť teda môžete vytvoriť napríklad dizajn pre zamestnancov vašej spoločnosti a iné dizajn pre hostí, alebo agentúrne zamestnanca. Ak používate tlačový softvér, môžete používať ľubovoľné množstvo rôznych predlôh a pracovať s nimi podľa potreby.

Generovanie premenných dát

Tlačový softvér umožňuje prácu s automaticky generovanými hodnotami ako je napríklad súvislé číslovanie kariet, odtlačok aktuálneho dátumu a času. Takúto funkciu by ste v prehliadači obrázku hľadali ťažko.

Práca s databázami

Pri personalizácií identifikačných kariet sa často využíva databázové konektivita. Výkonné kartové tlačiarne možno použiť i k hromadnej tlači, ktorá predpokladá prepojenie dátových polí na karte s externým zdrojom dát, zvyčajne dáta ako je meno a fotografie držiteľa karty. Pri prepojení návrhu karty s databázou je možné odoslať na tlačiareň desiatky alebo stovky kariet naraz a tlačiareň postupne úlohu spracuje - avšak iba, ak na to použijete tlačový softvér.

Kódovanie magnetického pruhu

Niektorí výrobcovia tlačiarní plastových kariet pridávajú do možností ovládačov tiež základné nástroje pre obsluhu kodéru magnetického prúžku. Takéto nástroje sú ale skôr vhodné pre testovanie alebo pre diagnostiku tlačiarne. Plného komfortu obsluhy kodéru dosiahneme iba pri použití tlačového softvér sa špecifickou funkcionalitou, obzvlášť pri personalizácii kariet z databázy.

Práca s čipovými kartami

Samostatnou kapitolou sú čipové karty a ich kódovanie. Jednou z najčastejšie používaných funkcií je prečítaní sériového čísla MIFARE čipu, tzv. UID, a jeho následný odtlačok na povrch karty, alebo jeho spätné uloženie do databázy s tlačovými dátami. Tieto pokročilé funkcie môže obstarať iba špecializovaný tlačový softvér v zodpovedajúcej úrovni alebo až zákazkovo dodaná tlačová aplikácia. Pomocou bežných súčastí operačného systému, ale ani s pomocou profesionálnych grafických editorov taká práca nie je možná.

Tlač čiarových kódov a QR kódov

Pokročilí užívatelia rôznych grafických editorov samozrejme ovládajú prácu s generovaním čiarových kódov. Bežné i profesionálne grafické editory ale všeobecne nepodporujú všetky typy symbológie a ich použitia pri hromadnom tlač údajov z databázy bude opäť veľmi limitované, alebo úplne nemožné.

Ako vybrať vhodný tlačový softvér?

Odpoveď je veľmi jednoduchá. Vždy je potrebné, aby ste mali jasnú a konkrétnu predstavu o podobe identifikačnej karty.

Položte si nasledujúce otázky:

  1. bude návrh karty obsahovať nejaká premenná dáta ako je meno alebo fotografie?
  2. bude potreba tlačiť nejaké hodnoty z databázy?
  3. bude potrebné pracovať s magnetickým pruhom alebo bezkontaktným čipom?

Väčšina súčasne ponúkaných tlačových aplikácií umožňuje následný upgrade, ktorým možno pridať ďalšiu funkcionalitu. Ak si s výberom nie ste úplne istí, kontaktujte nás. S výberom vhodného tlačového software Vám radi pomôžeme.

Späť do obchodu